Banner top

Tour Thương mại - Hội chợ

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ QUÀ TẶNG QUỐC TẾ HONG KONG 2024

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ QUÀ TẶNG QUỐC TẾ HONG KONG 2024

Khởi hành: 27.04.2024

Thời gian 04 Ngày

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: CATHAY PACIFIC

18.900.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ FILM & TV MARKET HONGKONG XUÂN 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ FILM & TV MARKET HONGKONG XUÂN 2024

Khởi hành: 10/03/2024

Thời gian 4 Ngày 3 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Máy Bay (Cathay Pacific)

19.900.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ NỮ TRANG HONGKONG TẾT 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ NỮ TRANG HONGKONG TẾT 2024

Khởi hành: 27/02/2024 & 28/02/2024

Thời gian 5 Ngày 4 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Máy Bay (Cathay Pacific)

23.990.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ TOY GAME QUỐC TẾ HONG KONG 2024

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ TOY GAME QUỐC TẾ HONG KONG 2024

Khởi hành: 08/01/2024

Thời gian 4 Ngày 3 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Máy Bay (Cathay Pacific)

16.900.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ MẮT KÍNH QUỐC TẾ HONG KONG

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ MẮT KÍNH QUỐC TẾ HONG KONG

Khởi hành:

Thời gian 04 ngày

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: máy Bay ( Cathay Pacific )

Liên hệ

Tour nổi bật

Tin nổi bật