Tour Thương mại - Hội chợ

Hội Chợ Nữ Trang HONGKONG - 2023

Hội Chợ Nữ Trang HONGKONG - 2023

Khởi hành: 22/06/2023 đến ngày 25/06/2023

Thời gian 4 Ngày 3 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Máy Bay (Cathay Pacific)

24.860.000 VNĐ / KHÁCH

Tour nổi bật

Tin nổi bật

Open demo