Banner top

Du Lịch Trung Quốc

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: CÔN MINH - ĐẠI LÝ - SHANGRILA -  LỆ GIANG - SỞ HÙNG - THẠCH LÂM

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: CÔN MINH - ĐẠI LÝ - SHANGRILA - LỆ GIANG - SỞ HÙNG - THẠCH LÂM

Khởi hành: 28/9 - 19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 12/12

Thời gian 08 Ngày - 07 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: máy Bay ( Vietnam Airlines )

21.990.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÀNH ĐÔ - LẠC SƠN - NGA MI SƠN - CỬU TRẠI CÂU

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÀNH ĐÔ - LẠC SƠN - NGA MI SƠN - CỬU TRẠI CÂU

Khởi hành: 01/09 & 15/10 & 05/11/2023

Thời gian 06 Ngày - 05 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: máy Bay

29.990.000 VNĐ / KHÁCH

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÔN MINH 2023

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÔN MINH 2023

Khởi hành: 22/06 - 25/07 - 18/08/2023

Thời gian 06 ngày 05 đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Máy Bay (China Eastern)

Liên hệ

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN

Khởi hành: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Thời gian 06 ngày 05 đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Vietjet Air

Liên hệ

TRƯƠNG GIA GIỚI – ĐẠI HIỆP CỐC PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TRƯƠNG GIA GIỚI – ĐẠI HIỆP CỐC PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Thời gian 05 ngày 04 đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện: Vietjet Air

Liên hệ

Trương Gia Giới - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Trương Gia Giới - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Khởi hành:

Thời gian 5 Ngày 4 Đêm

Hạn chót nhận khách:

Phương tiện:

Liên hệ

Tour nổi bật

Tin nổi bật

Open demo