Seoul

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 22,590,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối ngày 29/04/2020


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 54,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành : 29/03/2020


Công Viên Nam Liên

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 14,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành : 08/3 - 16/3 - 29/3 - 12/4 - 23/4/2020


Hồng Kông

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 17,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành : 08/3 - 16/3 - 29/3 - 12/4 - 23/4/2020


Công Viên Nam Liên

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 16,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành : 08/3 - 16/3 - 29/3 - 12/4 - 23/4/2020