Hy Lạp

Thời gian: 9 ngày, 8 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 84,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành : sáng M1 tết ( 05/02/2019 )


Italy

Thời gian: 13 ngày, 12 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 99,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành 26 tết Kỷ Hợi - 31/01/2019


Đài Loan

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 28,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành chiều mùng 2 tết Kỷ Hợi 2019 - 06/02/2019


Đảo Nami

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 29,990,000 VND

Hạng vé: KS 3 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 tết 2019 - 05/02/2019


Buji Khalifa

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 39,900,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 & 2 & 3 Tết 2019


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 58,590,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành Tối mùng 1 tết Kỷ Hợi - 05/02/2019


Tokyo

Thời gian: 5 ngày, đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 39,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 & 2 Tết Kỷ Hợi 2019 - 05 & 06/02/2019


Singapore

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 15,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết - 06/02/2019


Kualalumpur

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 16,790,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết Kỷ Hợi - 06/02/2019


Singapore

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 34,990,000 VND

Hạng vé: KS 5 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết Kỷ Hợi 2019 - 06/02/2019


Hồng Kông

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 28,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết Kỷ Hợi - 06/02/2019


Đại Nhĩ Sơn

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 29,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 tết Kỷ Hợi - 05/02/2019


Paris

Thời gian: 9 ngày, 8 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 73,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 1 tết 2019 - 05/02/2019


Thượng Hải

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 16,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 02 Tết 2019


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 59,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết Kỷ Hợi 2019 - 06/02/2019