Trùng Khánh
Trùng Khánh

Tỉnh/thành: Nước Ngoài

Mô tả:

- Trùng Khánh là một thành phố lớn ở Trung Quốc" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">Tây Nam Trung Quốc và là một trong bốn Trung Quốc)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">thành phố trực thuộc trung ương tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh được hình thành vào ngày 14 tháng 3 năm 1997 khi nó tách ra từ tỉnh Tứ Xuyên. Đến tháng 11 năm 2010, tổng dân số Trùng Khánh là 28.846.200 người,Trùng Khánh được chia thành 19 Trung Quốc)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">khu (quận), 15 Trung Quốc)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">huyện, và 4 huyện tự trị.

- Giản xưng chính thức của Trùng Khánh là "Du", nó được Quốc vụ viện phê chuẩn vào ngày 18 tháng 4 năm 1997. Trùng Khánh cũng từng là một thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc, và đóng vai trò là thủ đô thời chiến của chính phủ Quốc dân trong Chiến tranh Trung-Nhật (1937–1945). Giản xưng này bắt nguồn từ tên cũ của đoạn sông Gia Lăng chảy qua Trùng Khánh rồi hợp vào Trường Giang.

- Trùng Khánh là một khu vực quan trọng về lịch sử và văn hóa, thành phố cũng là trung tâm kinh tế của vùng thượng du Trường Giang. Trùng Khánh là một trung tâm sản xuất chính và một đầu mối giao thông của vùng Tây Nam Trung Quốc.


Tin tức, hình ảnh liên quan

Trao đổi trực tuyến:

1. Phòng Du Lịch Nước Ngoài - Outbound

2. Phòng kinh doanh - SalesDepartment

3. Phòng Du lịch nội địa - Domenstic Tour

4. Phòng Du lịch Hội chợ - Trade Fair Tour

Danh lam thắng cảnh:

Get the Flash Player to see this rotator.

Đối tác liên kết: